Često na pitanje: „Da li radite čučanj?“, dobijemo odgovor: „Slabo radim noge…“. I tako je nažalost kod velikog broja vežbača. Sa TubeR gumama je moguće izvesi niz vežbi za noge, pogoditi ih iz svih uglova i to sa velikim opterećenjem. Ne samo da će vaše noge izgledati bolje, nego ćete se i osećati odlično, jer vežbanje najveće mišićne grupe (a to su naravno noge) ima i pozitivne efekte na hormonalni status.

NO01 ČUČANJ
ČUČANJ
NO02 ISKORAK
ISKORAK
NO03 ČUČANJ; SIDRO U VISINI GRUDI NO03 ČUČANJ; SIDRO U VISINI GRUDI
NO04 ISKORAK; SIDRO DOLE NO04 ISKORAK; SIDRO DOLE
NO05 PODIZANJE KOLENA; SIDRO DOLE PODIZANJE KOLENA; SIDRO DOLE
NO06 OPRUŽANJE POTKOLENICE; SIDRO U VISINI KOLENA OPRUŽANJE POTKOLENICE; SIDRO U VISINI KOLENA
NO07 ZANOŽENJE; SIDRO U VISINI KOLENA ZANOŽENJE; SIDRO U VISINI KOLENA
NO08 PREDNOŽENJE; SIDRO U VISINI KOLENA PREDNOŽENJE; SIDRO U VISINI KOLENA
NO09 ODVOĐENJE; SIDRO DOLE ODVOĐENJE; SIDRO DOLE
NO10 PRIVOĐENJE; SIDRO U VISINI KOLENA PRIVOĐENJE; SIDRO U VISINI KOLENA
NO11 PODIZANJE NA PRSTE; SIDRO DOLE
PODIZANJE NA PRSTE; SIDRO DOLE
NO12 PODIZANJE NA PRSTE (RUČICE); SIDRO DOLE
PODIZANJE NA PRSTE; SIDRO DOLE
NO13 KRETANJE NAPRED- NAZAD; SIDRO U VISINI GRUDI KRETANJE NAPRED- NAZAD; SIDRO U VISINI GRUDI
NO14 VISOKI NOŽNI UDARAC; SIDRO DOLE NO14 VISOKI NOŽNI UDARAC; SIDRO DOLE
NO15 OPRUŽANJE POTKOLENICE; SIDRO DOLE OPRUŽANJE POTKOLENICE; SIDRO DOLE
NO16 PREGIB POTKOLENICE; SIDRO U VISINI GRUDI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO U VISINI GRUDI
NO17 POVLAČENJE KOLENA NA GRUDI; SIDRO DOLE POVLAČENJE KOLENA NA GRUDI; SIDRO DOLE
NO18 DVONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO NA SREDINI
DVONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO NA SREDINI
NO19 JEDNONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO NA SREDINI JEDNONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO NA SREDINI
NO20 PREGIB POTKOLNICE; SIDRO NA SREDINI PREGIB POTKOLNICE; SIDRO NA SREDINI
NO21 POVLAČENJE KOLENA NA GRUDI; SIDRO DOLE POVLAČENJE KOLENA NA GRUDI; SIDRO DOLE
NO22 POVLAČENJE KOLENA NA GRUDI; SIDRO DOLE POVLAČENJE KOLENA NA GRUDI; SIDRO DOLE
NO23 ODVOĐENJE; SIDRO DOLE ODVOĐENJE; SIDRO DOLE
NO24 PRIVOĐENJE; SIDRO DOLE PRIVOĐENJE; SIDRO DOLE
NO25 DVONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO DOLE
DVONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO DOLE
NO26 JEDNONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO DOLE
JEDNONOŽNI PREGIB POTKOLENICE; SIDRO DOLE