Grudi su mišićna partija koju muškarci vole da rade, dok je žene često zapostavljaju.

GR01 JEDNORUČNI POTISAK; SIDRO U VISINI GRUDI EDNORUČNI POTISAK; SIDRO U VISINI GRUDI
GR02 DVORUČNI POTISAK; SIDRO U VISINI GRUDI DVORUČNI POTISAK; SIDRO U VISINI GRUDe
GR03 DVORUČNI POTISAK NA GORE; SIDRO DOLE DVORUČNI POTISAK NA GORE; SIDRO DOLEe
GR04 DVORUČNI POTISAK NA DOLE; SIDRO GORE DVORUČNI POTISAK NA DOLE; SIDRO GORE
GR05 POTISAK SA DVA SIDRA U VISINI RAMENA I VISINI STRUKA POTISAK SA DVA SIDRA U VISINI RAMENA I VISINI STRUKA
GR06 RAZVLAČENJE JEDNOM RUKOM; SIDRO U VISINI GRUDI
RAZVLAČENJE JEDNOM RUKOM; SIDRO U VISINI GRUDI
GR07 RAZVLAČENJE POVIJENOM RUKOM
RAZVLAČENJE POVIJENOM RUKOM
GR08 USKI SKLEK
USKI SKLEK
GR09 DVORUČNI POTISAK; SIDRO U VISINI GRUDI DVORUČNI POTISAK; SIDRO U VISINI GRUDI
GR10 DVORUČNI POTISAK NA GORE; SIDRO DOLE DVORUČNI POTISAK NA GORE; SIDRO DOLE
GR11 DVORUČNI POTISAK NA DOLE; SIDRO GORE DVORUČNI POTISAK NA DOLE; SIDRO GORE
GR12 RAZVLAČENJE; SIDRO U VISINI GRUDI
RAZVLAČENJE; SIDRO U VISINI GRUDI