Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.tuber.rs

O B A V E Š T A V A

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.tuber.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Španskih boraca 22g PIB: 112796305 MB: 66360822, Tel.: +38162620900, www.tuber.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: prodaja@tuber.rs
 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.tuber.rs.
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.tuber.rs smatra prodajom na daljinu.
 • da se prilikom poručivanja automatski kreira korisnički nalog za pristup sadržaju.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.tuber.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde.
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.tuber.rs;
 • da se prilikom kupovine na sajtu maksimalno vodi računa o zaštiti privatnosti podataka kupca na način kako je to definisano ovde.
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.tuber.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, na način kako je to definisano ovde.
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
 • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
 • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.
 • reklamacioni list možete preuzeti ovde.