Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 062/620-900.  U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas kontaktirate na 062/620-900 ili na prodaja@tubersport.com najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate na 062/620-900 ili na prodaja@tubersport.com

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

  • Broj Vaše porudžbine (imate u E-mail potvrdi porudžbine)
  • Šifru artikla koji želite da zamenite (imate u E-mail potvrdi porudžbine)
  • Opis problema koji imate

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

  • Zvaničan Pravilnik o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći ovde.
  • Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, već trošak pada na teret kupca.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Po osnovu saobraznosti, potrošač može svoja prava da ostvari u roku od dve godine.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme NARUČITE, saglasni ste sa uslovima reklamacije.