Ko smo mi

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Španskih boraca 22g, 11070 Beograd, prodaja@tubersport.com, 062/620-900 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
instagram/Fb profil (samo ukoliko ste poručili preko neke od ovih mreža)

Svrha obrade i pravni osnov

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Obrada transakcija
Korisnička podrška
Komunikacija sa korisnicima

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak
Legitimni interes
Zaključenje ili izvršenje ugovora
Pristanak možete povući u svakom trenutku.
Legitimni interes za obradupodataka je kupovina proizvoda, odnosno dostava poručenih proizvoda na izabranu adresu.

Korisnici podataka

Pored nas pristup vašim podacima ima još samo firma kod koje nam se nalazi server- Siteground.

Zaštita podataka

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite: Sistem privilegija i rola

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 10 godina,koliko je po zakonu obavezno čuvati dokumentaciju.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka oličnosti van Srbije

MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće države:
Holandija (server se nalazi u data centru u Holandiji).

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrdada li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti uslučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD na sledeće načine: Španskih boraca 22g (adresa za dostavu pošte), prodaja@tubersport.com, 062/620-900.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije odjavnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15,11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Vaša porudžbina je potpuno sigurna!

U kompaniji MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD cenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Zaštita privatnosti podataka 

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Kompanija MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama. MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD neće prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u kompaniji MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD su obaveznida poštuju poverljivost Vaših podataka.

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.

Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Cookies

www.tuber.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Saglasnost i promena uslova 

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. MILIVOJ ĆUK PR TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM ZEUGMA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.