korak1 1. korak: Uhvatite sidro za najlon, odmah iza koluta od pene, i otvorite vrata. korak2 2. korak: Stavite kolut sa druge strane vrata i zatvorite (zaključajte) ih, tako da vam u ruci ostane samo onaj deo sidra na čijem se kraju nalazi omča.
korak33. korak:Provucite gumu (ili više njih) kroz omču na sidru, tako da se svojom sredinom oslanja na njega. sve gume 5004. korak: Na krajeve guma zakačite ručice ili kaiševe, u zavisnosti od toga koju vežbu radite.

Deluje prilično jednostavno, kao što zaista i jeste. Međutim, pre nego što počnete da vežbate, izdvojte nekoliko minuta za uvodne napomene. One će vam pomoći da izvučete maksimum iz TubeR-a.

izlednacene-gume 1. Izjednačite krajeve! Ukoliko to ne uradite, desiće se da jedan kraj bude duži od drugog i samim tim opterećenje neće biti podjednako na obe strane. Ukoliko stojite na gumi, stanite na nju tako da vam ručke ili kaiševi budu u istoj visini. Ukoliko koristite sidro, važi isto pravilo. Guma svojom sredinom treba da se oslanja na njega. labavi-krajevi 2. Zategnite gume! Neposredno pre početka izvođenja vežbe, guma treba da bude blago zategnuta (toliko da se ispravi). Time obezbeđujete aktiviranje mišića od samog početka pokreta. Ukoliko koristite sidro, ovo je još bitnije, jer ako je guma opuštena može doći do trenja između sidra i gume, a samim tim i do oštećenja.

obmotana-oko-jedne3. Prilagodite vežbu sebi. Ako su vam gume kada stojite na njima previše zategnute u početnom položaju, skupite malo raskoračni stav, ili stanite jednom nogom na njih. Ukoliko su previše opuštene, obmotajte ih oko noge kao na slici. 4. Ne istežite gumu više od 2,5 puta od njene početne dužine (oko 120cm). To znači da u završnom delu pokreta guma ne treba da ima ukupnu dužinu veću od 320cm. Ukoliko procenite da vam je za izvođenje pokreta potrebno veće istezanje gume, upotrebite alternativni način vezivanja gume za sidro pomoći kaiša i iskoristite punu dužinu gume.

alt1 alt2 alt3 alt4

Sa tako povezanom gumom možete raditi vežbe koje zahtevaju veliko istezanje, ili imaju bolji efekat sa punom dužinom gume (NO13 kretanje napred-nazad, TR01 povlačenje nadole, TR02 povlačenje nagore, TR04 uvrtanje trupa…). Nikada ne kačite karabiner direktno na sidro, već upotrebite opisan način povezivanja.