Vežbe za leđa

Podelite sa prijateljima

Pored toga što je lepo imati razvijena leđa, snažni mišići ove grupe su izuzetno bitni za posturu, odnosno držanje tela. Bez utreniranih leđnih mišića nema dobre posture, a samim tim ni zdravog kičmenog stuba. Zato je bitno da sa TubeR gumama radite i ove vežbe.

LE01 POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE02 OBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE OBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE03 VESLANJE; SIDRO GORE VESLANJE; SIDRO GORE
LE04 POVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GORE POVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GORE
LE05 PRIRUČENJE; SIDRO U VISINI RAMENA
PRIRUČENJE; SIDRO U VISINI RAMENA
LE06 VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE07 NAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
NAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE08 JEDNORUČNO VESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKA
JEDNORUČNO VESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE09 VESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKA VESLANJE U POČUČNJU; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE10 PRIRUČENJE; SIDRO U VISINI STOMAKA PRIRUČENJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE11 MRTVO DIZANJE; SIDRO DOLE
MRTVO DIZANJE; SIDRO DOLE
LE12 JEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONU; SIDRO DOLE JEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONU; SIDRO DOLE
LE13 MRTVO DIZANJE
MRTVO DIZANJE
LE14 JEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONU JEDNORUČNO VESLANJE U PRETKLONU
LE15 DVORUČNO VESLANJE U PRETKLONU DVORUČNO VESLANJE U PRETKLONU
LE16 POVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO GORE POVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO GORE
LE17 POVLAČENJE ISPRED GLAVE; SIDRO GORE
POVLAČENJE ISPRED GLAVE; SIDRO GORE
LE18 POVLAČENJE NA GRUDI; SIDRO GORE
POVLAČENJE NA GRUDI; SIDRO GORE
LE19 POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE20 POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE21 OBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE OBRNUTO POVLAČENJE SA ISPRUŽENIM RUKAMA; SIDRO GORE
LE22 VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA VESLANJE; SIDRO U VISINI STOMAKA
LE23 POVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GORE POVLAČENJE IZA GLAVE; SIDRO GORE
LE24 NAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO GORE NAIZMENIČNO VESLANJE; SIDRO GORE
LE25 VESLANJE; SIDRO U VISINI KOLENA VESLANJE; SIDRO U VISINI KOLENA
LE26 POVLAČENJE DO GRUDI; SIDRO U VISINI GLAVE
POVLAČENJE NA GRUDI; SIDRO U VISINI GLAVE
LE27 VESLANJE; SIDRO GORE VESLANJE; SIDRO GORE
LE28 POVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO U VISINI KOLENA POVLAČENJE PREKO GLAVE; SIDRO U VISINI KOLENA